KOATA

Koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
Vrh "D" Kája & Oliwer   4.11.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Dorotka   kočička   rezervace
 Dajla   kočička   rezervace 
 Darius   kocourek   rezervace 
 Dandy   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "D"      video 1     video 2   

 
Vrh "E" Rosa & Jonny   5.11.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Edith   kočička  rezervace
 Ellie   kočička  rezervace 
 Emily   kočička  rezervace 
 Esta   kočička  rezervace 
 Eileen   kočička  rezervace 
 Egon   kocourek  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "E"          video 1         video 2

 
Vrh "G" Ráchel & Nestor  13.12.2020
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Gaia  kočička  rezervace
 Ginger   kočička  rezervace 
 Guinness   kocourek  rezervace
 Guru   kocourek   rezervace 
 Garik   kocourek   rezervace 

 Fotogalerie vrhu "G"       Video 1

 
Vrh "H" Olly & Oliwer  5.1.2021
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Hugo   kocourek   rezervovaný 
 Harry   kocourek   rezervovaný 

 Fotogalerie vrhu "H"