KOATA

me koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
MÁME KOÁTKA.
 
 
Vrh "S" Colletka & Nestor   30.03.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Sam Rufus  kocour  rezervace
 Smiley  kočka  rezervace
 Sarisa  kočka  rezervace
 Sáša  kočka  rezervace

 Fotogalerie vrhu "S"             

 
 
VrH "U" Rosa & Jonny   12.05.2019
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Uzzee  kočka  rezervace
 Ulrik  kocour  rezervace
 Umberto  kocour  rezervace
 Uran  kocour  rezervace
 Urban  kocour  

 Fotogalerie vrhu "U"