KOATA

Máme koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
 
Vrh "G" Olly & Iskander 05.02.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Ginny  kočka  rezervace
 Grace   kočka  
 Grey Jolly  kocour  rezervace
 Grady   kocour  rezervace
 Gabriel   kocour  rezervace

 Fotogalerie vrhu "G"                 

 
 
Vrh "H" Ráchel & Nestor 11.03.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Hayley  kočka  rezervace
 Hunter  kocour  rezervace
 Hugo  kocour  rezervace  
 Harvey  kocour  rezervace  
 Hubert   kocour  rezervace 
 Horst   kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "H"                 

 
 
Vrh "I" Collete & Iskander 16.03.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Inge Gerda   kočka  rezervace 
 Iliana   kočka  rezervace 
 Ikaros   kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "I"                 

 
 
Vrh "J" Rijana & Nestor 02.04.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Johana   kočka  rezervace
 J   kocour  rezervace 
 Jack   kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "J"