KOATA

Máme koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci
 
Vrh "E" Olly & Jonny 18.06.2017
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Emil  kocour  
 Econ  kocour  
 Eda  kocour  zadaný
 Eliot  kocour  
 Eliška  kočka  zadaná

 Fotogalerie vrhu "E"                   

 
 
Plán vrh "F" Zinora & Jonny 10.07.2017
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Filip  kocour  
 Felix  kocour  

 Fotogalerie vrhu "F"