KOATA

Máme koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
 
Vrh "K" Rosa & Jonny 24.06.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Kassie  kočka  zadaná
 K  kočka  zadaná
 K  kočka  
 K   kocour  

 Fotogalerie vrhu "K"                

  
 
Vrh "L"
jméno kotěte pohlaví rezervace
 L    
 L    

 Fotogalerie vrhu "L"