KOATA

Máme koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci 
 
Vrh "F" Rosa & Jonny 23.11.2017
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Fiordiluna  kočka  rezervace
 Ferda  kocour  rezervace
 Frodo  kocour  rezervace
 Fips  kocour  rezervace
 Fendi  kocour  rezervace
 Finn  kocour  rezervace
 Fénix  kocour  rezervace 

 Fotogalerie vrhu "F"               rodokmen    

 
 
Vrh "G" Olly & Iskander 05.02.2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Ginny  kočka  rezervace
 G  kočka  
 Grey Jolly  kocour  rezervace
 G  kocour  rezervace
 G  kocour  zadaný

 Fotogalerie vrhu "G"                 

 
 
Vrh "H" Ráchel & Nestor 03/2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 H  kočka  
 H  kocour  

 Fotogalerie vrhu "H"                 

 
 
Vrh "I" Collete & Iskander 02/2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 I  kočka  
 I  kocour  

 Fotogalerie vrhu "I"                 

 
 
Vrh "J" Rijana & Nestor 02/2018
jméno kotěte pohlaví rezervace
 J  kočka  
 J  kocour  

 Fotogalerie vrhu "J"