KOATA

Máme koátka.   Odchovy

Koátka budou v době odběru 2x očkovaná, 3x odčervená a s mikročipem/Europas. Základem pro nás je, aby koátka byla plně asociovaná, zdravá a umazlená. Kupní smlouva je samozřejmostí.   

 Máte-li zájem o koátko, můžete si u nás koátko rezervovat. Vedeme seznam zájemců, které o jednotlivých vrzích informujeme.
rezervace - zaplacena záloha za rezervaci
zadáno - koátko nezávazně zamluveno, může být nabídnuté k další rezervaci
Volné máme 2 kocourky, kteří jsou plně očkování, čipování s Europasem, vymazlení, připravení na odchod do nového domova. Jde o velmi povedené kocourky s pěknou strukturou srsti a barvou očí.
 
Vrh "E" Olly & Jonny 18.06.2017
jméno kotěte pohlaví rezervace
 Emil  kocour  
 Egon  kocour  
 Eda  kocour  rezervace
 Eliot  kocour  rezervace
 Eliška  kočka  rezervace

 Fotogalerie vrhu "E"